Konačne rang liste za studentske predstavnike/delegate u Skupštinama Studentskih vijeća/Udruženja SC, verifikovanih sastavnica Studentskog parlamenta

You are here:
Go to Top