Izbori za studentske predstavnike/delegate u Skupštini Studentskog vijeća Tehnološkog fakulteta

Godina studija: ČETVRTA STUDENTSKI IZBORI: Glasački obrazac – Prehrambena tehnologija – IV godina STUDENTSKI IZBORI: Glasački obrazac – Inženjerstvo zaštite okoline – IV godina STUDENTSKI IZBORI: Glasački obrazac – Hemijsko inženjerstvo i tehnologije – IV godina STUDENTSKI IZBORI: Glasački obrazac – Agronomija – IV godina   Godina studija: TREĆA STUDENTSKI IZBORI: Glasački obrazac – Prehrambena…

Izbori za studentske predstavnike/delegate u Skupštinu Studentskog vijeća Medicinskog fakulteta

Studijski program: Opći studij medicine STUDENTSKI IZBORI: Glasački obrazac – Medicinski fakultet – Opći studij medicine – I godina studija STUDENTSKI IZBORI: Glasački obrazac – Medicinski fakultet – Opći studij medicine – II godina studija STUDENTSKI IZBORI: Glasački obrazac – Medicinski fakultet – Opći studij medicine – III godina studija STUDENTSKI IZBORI: Glasački obrazac –…

Izbori za studentske predstavnike/delegate u Skupštini Studentskog vijeća Filozofskog fakulteta

Studijski program: Bosanski jezik i književnost STUDENTSKI IZBORI: Glasački obrazac – Bosanski jezik i književnost – II godina STUDENTSKI IZBORI: Glasački obrazac – Bosanski jezik i književnost – III godina STUDENTSKI IZBORI: Glasački obrazac – Bosanski jezik i književnost – IV godina   Studijski program: Engleski jezik i književnost STUDENTSKI IZBORI: Glasački obrazac – Engleski…

Obrazac za podnošenje kandidatura za predstavnike/delegate u skupštini studentskih vijeća/Udruženja SC-a

Poštovane kolegice i kolege, U daljem tekstu se nalaze linkovi za pristup obrascima putem kojih podnosite kandidature za predstavnike/delegate u skupštinama studentskih vijeća/Udruženja SC-a. NAPOMENA: Navedene obrasce ispunjavaju samo oni zainteresovani studenti, koji žele biti birani na predstojećim online izborima SPUT-a. Prijave traju do 04.12.2020. godine. OBRAZAC ZA PODNOŠENJE KANDIDATURE ZA STUDENTSKO VIJEĆE FAKULTETA  …

Odluka o raspisivanju izbora za studentske predstavnike/delegate

Poštovane kolegice i kolege studenti, U skladu sa odredbama Statuta Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli i Odlukom o raspisivanju izbora na Univerzitetu u Tuzli za studentske predstavnike/delegate u Skupštinama Studentskih vijeća/Udruženja SC verifikovanih članica Studentskog parlamenta, izbori studentskih predstavnika/delegata u Skupštinama Studentskih vijeća/Udruženja SC održat će se online, na dan 10.12.2020. godine u terminu od 6h…

Sretan 25.novembar – Dan državnosti Bosne i Hercegovine

Dan državnosti Bosne i Hercegovine je praznik u Bosni i Hercegovini, koji se obilježava svakog 25. novembra. Na taj dan 1943. godine, na prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a u Mrkonjić Gradu usvojena je Rezolucija ZAVNOBiH-a, u kojoj je izražena odlučnost naroda BiH da njihova zemlja, bude zbratimljena zajednica u kojoj će biti osigurana puna ravnopravnost svih, te ravnopravnost Republike BiH unutar jugoslavenske federacije, sa historijskim…

Obavještenje za studente

Poštovane kolegice i kolege studenti, Dužni smo vas obavijestiti o daljim koracima koji su poduzeti vezano za bezuslovni prelazak. Studentski parlament Univerziteta u Tuzli uputio je 25.juna zahtjev za donošenje odluke o odobravanju bezuslovnog prelaska za sve studente na UNTZ. Naime, na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli,održanoj dana 08.07., usvojene su i u Statut UNTZ…

Obavještenje za studente

Poštovani kolegice i kolege studenti, Kako smo već u prethodnoj objavi najavili koji su neophodni koraci da bi se odobrio bezuslovan prelazak za sve studente Univerziteta u Tuzli, na danas održanoj sjednici Skupštine TK usvojene su izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju TK koje su na inicijativu Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli podržane od…

Obavještenje za studente

Poštovane kolegice i kolege studenti, Danas u 17h u Univerzitetskoj dvorani održan je sastanak predsjedništva Studentskog parlamenta UNTZ sa predstavnicima u studentskim vijećima u okviru SPUT-a, na kojem je predočena informacija sa današnjeg sastanka u Uredu premijera TK. Na danas održanom sastanku u Uredu Premijera TK, na kojem su prisustvovali premijer TK dr. Denijal Tulumović,…