Produžen konkurs za upis na ll ciklus studija

Na IV redovnoj sjednici Predsjedništva SPUT-a koja je održana 25.08.2017. godine, jednoglasno su podržani zahtjevi koje su uputili Udruženje studenata Mašinskog fakulteta i Udruženje studenata ERF-a, koji se odnose na produžetak Konkursa za prijavu na II ciklus studija na Univerzitetu u Tuzli, te su isti upuceni prema Senatu Univerziteta u Tuzli. Konkurs za upis studenata…

Obavještenje u vezi Master studija

Poštovani, na IV redovnoj sjednici Predsjedništva SPUT-a koja je održana 25.08.2017. godine, jednoglasno su podržani zahtjevi koje su uputili Udruženje studenata Mašinskog fakulteta i Udruženje studenata ERF-a, koji se odnose na produžetak Konkursa za prijavu na II ciklus studija na Univerzitetu u Tuzli. Konkurs za upis studenata na II ciklus studija na UNTZ je otvoren…

Regata na Neretvi

U okviru realizacije projekta studentska „Regata na Neretvi” učestvovali su i studenti Univerziteta u Tuzli, odnosno pobjednici UNTZ liga (futsal, odbojka i košarka). „Regata na Neretvi“ se održala na Neretvi – Džajića Buk u mjesecu julu 2017. godine. Studenti Univerziteta u Tuzli koji su osvojili prva mjesta u futsalu, odbojci i košarci, kao vrijednu nagradu…

Studentski dani kulture i sporta 2017

U okviru manifestacije „Studentski dani kulture i sporta 2017“, koja je održana u Sarajevu u periodu od 17. do 19. jula 2017.godine, Univerzitet u Tuzli je u konkurenciji 17 Univerziteta/fakulteta, odnosno oko 500 učesnika iz BiH i regije osvojio II mjesto u generalnom poretku. Studenti su se takmičili u 5 disciplina: Ekipni sportovi: futsal (M),…

GEOREX 2017.

Na inicijativu Udruženja studenata Rudarsko – geološko – građevinskog fakulteta Tuzla, a uz odobrenje međunarodnog Organizacionog odbora Georeks-a, od 13.07. do 16.07. u Tuzli je organizovan deseti REgionalni Kongres Studenata GEOtehnoloških fakulteta „GEOREKS 2017“. Radi se o godišnjoj manifestaciji, koja se svake godine održava u nekoj od zemalja regiona. Sama ideja o pokretanju ove manifestacije…

FET na Elektrijadi 2017.

U periodu od 20. do 25. maja ove godine održana je Elektrijada – internacionalno takmičenje elektrotehničkih i srodnih fakulteta iz zemalja Jugoistočne Evrope. Takmičenje ima već dugu tradiciju održavanja, preko 50 godina, a naš fakultet je, nakon 10 godina pauze, od 2016. godine ponovo redovan učesnik. Zemlja domaćin ove godine bila je Crna Gora koja…