Upućen zahtjev za odobravanje dodatnog ispitnog termina tzv. “socijalni rok”

Poštovane kolegice i kolege studenti, Na vanrednoj sjednici Predsjedništva SPUT-a održanoj 08.09.2021. godine jednoglasno je podržan zahtjev da se studentima odobri dodatni septembarski ispitni termin, koji će se najvjerovatnije održati od 28.09.2021. godine. Zahtjev je upućen prema Senatu Univerziteta u Tuzli, koji će donijeti konačnu odluku o načinu i terminu izvođenja istog. U prilogu navedeni…

Obavještenje za studente u statusu imatrikulanta

Poštovane kolegice i kolege studenti, Na vanrednoj sjednici Predsjedništva SPUT-a koja je održana 08.09.2021. godine podržan je zahtjev za produžetak statusa imatrikulanta studentima koje isti obuhvata (na Univerzitetu u Tuzli trenutno u tom statusu ima preko 3000 studenata). U skladu sa dosadašnjom praksom isti smo već 09.09. uputili na pisarnicu Univerziteta u Tuzli gdje očekujemo…

Obavještenje za studente II ciklusa studija

Poštovane kolegice i kolege studenti,

Predsjedništvo SPUT-a na sjednici održanoj 09.09.2021. godine jednoglasno je podržalo zahtjev studenata II ciklusa studija koje se odnosi na produžetak roka za završetak II ciklusa studija, bez dodatnih finansijskih obaveza za studente. U prilogu dokument upućen prema Senatu UNTZ, čija sjednica će biti održana krajem iduće sedmice.

STUDENTSKI PROTESTI – 27.09.2021. godine

Poštovane kolegice i kolege studenti, Imali ste priliku u zadnja dva dana slušati “naručene ili ne” medijske hvalospjeve o pogodnostima studenata koje donose nove izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju TK. Između ostalog, u takvim istupima spominje se rješavanje statusa imatrikulanata i produžetak roka za završetak studija do akademske 2024/2025. godine, što je apsolutna…