Obavještenje za studente

Poštovane kolegice i kolege studenti, Dužni smo vas obavijestiti o daljim koracima koji su poduzeti vezano za bezuslovni prelazak. Studentski parlament Univerziteta u Tuzli uputio je 25.juna zahtjev za donošenje odluke o odobravanju bezuslovnog prelaska za sve studente na UNTZ. Naime, na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli,održanoj dana 08.07., usvojene su i u Statut UNTZ…