UNTZ VOLLEYBALL CUP

U utorak, 3.3.2020.godine sa početkom u 14h u Univerzitestkoj dvorani, održat će se UNTZ Volleyball Cup. Pravo učešća imaju svi studenti i studentice Univerziteta u Tuzli. Ekipa broji maksimalno 10 igrača/ica, od čega jedan može bii stranac, a preostali moraju biti sa matičnog fakulteta. Svi učesnici/ice dužni su dostaviti kopiju indeksa. Kotizacija za učešće po…

UNTZ BASKETBALL CUP

U utorak, 25.2.2020. godine sa početkom u 14h u Univerzitetskoj dvorani, održat će se UNTZ Basketball Cup. Pravo učešća imaju svi studenti Univerziteta u Tuzli. Ekipa broji maksimalno 10 igrača, od čega 9 mora biti sa matičnog fakulteta, a jedan igrač može biti stranac. Svi učesnici su obavezni dostaviti kopiju indeksa.  Kotizacija za učešće iznosi…