Produžen rok za završetak master studija

Na današnjoj sjednici Senata Univerziteta u Tuzli, pored dodatnog ispitnog termina, studentski predstavnici su izborili i produžetak za završetak studija i odbranu završnog magistarskog rada, za studente upisane na II ciklus studija akademske 2011/12. i 2012/13. godine. Senat Univerziteta u Tuzli jednoglasno je podržao ovu inicijativu Studentskog parlamenta i produžio rok za završetak za još…

Odobren dodatni septembarski ispitni termin!

Obavještavamo kolegice i kolege studente da je na dnevnom redu današnje sjednice Senata Univerziteta u Tuzli, koja se održala u Rektoratu UNTZ-a sa početkom u 10h, pored brojnih tačaka uvršten i zahtjev predsjednika Studentskog parlamenta UNTZ za odobravanje dodatnog septembarskog ispitnog termina (tzv. “socijalni rok”) za sve studente Univerziteta u Tuzli. Nakon rasprave o pomenutom…