3. Međunarodni kongres studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – ERFUSS ‘18

3. Međunarodni kongres studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta – ERFUSS ‘18 je studentski kongres koji promiče suradnju između struka zastupljenih na Edukacijsko-rehablitacijskom fakultetu, promiče se inter/multidisciplinarna suradnja kao i međunarodna suradnja. Na ERFUSS su pozvani studenti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, studenti s drugih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, studenti s drugih sveučilišta u Republici Hrvatskoj te studenti s inozemnih sveučilišta.…