UNTZ FUTSAL, BASKETBALL & VOLLEYBALL LEAGUE

Studentski parlament Univerziteta u Tuzli i ove godine organizuje za studente Univerziteta u Tuzli: UNTZ FUTSAL LEAGUE, UNTZ BASKETBALL LEAGUE i UNTZ VOLLEYBALL LEAGUE. Košarkaška i liga za futsal će biti organizovana za studente, dok će se odbojkaška liga igrati mješovito -“mix ekipa”, za studente i studentice Univerziteta u Tuzli. UNTZ FUTSAL LEAGUE: EKIPA: maksimalno 10…