Obavještenje u vezi Master studija

Poštovani, na IV redovnoj sjednici Predsjedništva SPUT-a koja je održana 25.08.2017. godine, jednoglasno su podržani zahtjevi koje su uputili Udruženje studenata Mašinskog fakulteta i Udruženje studenata ERF-a, koji se odnose na produžetak Konkursa za prijavu na II ciklus studija na Univerzitetu u Tuzli. Konkurs za upis studenata na II ciklus studija na UNTZ je otvoren…