Javni poziv za odabir ponuđača za apsolventsko fotografisanje studenata Univerziteta u Tuzli

JAVNI POZIV za odabir ponuđača za apsolventsko fotografisanje studenata Univerziteta u Tuzli I Pozivaju se sva zainteresovana pravna lica da dostave ponude za fotografisanje studenata apsolvenata Univerziteta u Tuzli za akademsku 2019/2020. godinu. II (1) Pravo učešća imaju pravna lica registrirana u BiH, ukoliko ispunjavaju zakonom predviđene uslove, i ukoliko u roku utvrđenom u javnom…

Konkurs za prijem studenata u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli

  Na osnovu Odluke Senata Univerziteta br: 03‐4192‐5/19 od 28.08.2019. godine UNIVERZITET U TUZLI raspisuje KONKURS za prijem studenata u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/2020. godini I U akademskoj 2019/2020. godini u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli (u daljem tekstu Studentski centar) prima se 500 studenata fakulteta/Akademije Univerziteta…

Javni poziv za odabir ponuđača za apsolventsko fotografisanje studenata Univerziteta u Tuzli

JAVNI POZIV za odabir ponuđača za apsolventsko fotografisanje studenata Univerziteta u Tuzli I Pozivaju se sva zainteresovana pravna lica da dostave ponude za fotografisanje studenata apsolvenata Univerziteta u Tuzli za akademsku 2018/2019. godinu. II (1) Pravo učešća imaju pravna lica registrirana u BiH, ukoliko ispunjavaju zakonom predviđene uslove, i ukoliko u roku utvrđenom u javnom…

Javni poziv za odabir ponuđača za apsolventsko fotografisanje studenata Univerziteta u Tuzli

JAVNI POZIV za odabir ponuđača za apsolventsko fotografisanje studenata Univerziteta u Tuzli I Pozivaju se sva zainteresovana pravna lica da dostave ponude za fotografisanje studenata apsolvenata Univerziteta u Tuzli za akademsku 2017/2018. godinu. II (1) Pravo učešća imaju pravna lica registrirana u BiH, ukoliko ispunjavaju zakonom predviđene uslove, i ukoliko, u roku utvrđenom u javnom…

Javni poziv za dodjelu studentskih zajmova za akademsku 2017/2018. godinu

U skladu s članom 18. Statuta Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine te na osnovu Odluke Upravnog odbora Fonda, Upravni odbor Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje Javni poziv za dodjelu studentskih zajmova za akademsku 2017/2018. godinu Radi poticanja osiguranja sredstava, podrške i omogućavanja studiranja studentima na priznatim…