Odobren dodatni septembarski ispitni termin!

Na današnjoj sjednici Senata Univerziteta u Tuzli, koja je održana u Rektoratu UNTZ-a u 10.00 h, između ostalog se raspravljalo i o zahtjevu  Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli za odobravanje dodatnog septembarskog ispitnog termina za studente UNTZ-a, odnosno tzv.”socijalnog roka”. Senat Univerziteta u Tuzli je nakon rasprave podržao i donio Odluku o odobravanju zahtjeva Studentskog…

Produženje statusa imatrikulanta!

Na današnjoj sjednici Senata Univerziteta u Tuzli, koja je održana u Rektoratu UNTZ-a u 10.00 h, između ostalog se raspravljalo i o zahtjevima Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli. Jedan od upućenih zahtjeva odnosio se na produženje statusa studentima u statusu imatrikulanta. Ovim putem obavještavamo sve studente da je naš zahtjev podržan na Senatu UNTZ-a, te…