STUDENTSKI PROTESTI – 27.09.2021. godine

Poštovane kolegice i kolege studenti, Imali ste priliku u zadnja dva dana slušati “naručene ili ne” medijske hvalospjeve o pogodnostima studenata koje donose nove izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju TK. Između ostalog, u takvim istupima spominje se rješavanje statusa imatrikulanata i produžetak roka za završetak studija do akademske 2024/2025. godine, što je apsolutna…