Obavještenje za studente

Poštovane kolegice i kolege studenti, Pozivamo studente Univerziteta u Tuzli na zajednički sastanak koji će se održati u srijedu 8.septembra  2021. godine u Univerzitetskoj sportskoj dvorani u 13.30h. Teme sastanka: 1. Razmatranje problematike za studente u  statusu imatrikulanta – informacije o već poduzetim koracima 2. Razmatranje zahtjeva za prenos predmeta u narednu godinu studija za…