Participacija školarine studentima sa izuzetnim uspjehom

Nakon zahtjeva upućenog od strane Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli i niza održanih sastanaka sa predstavnicima Vlade TK-a i SPUT-a, Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Odluke o dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22.…