OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE S PROSJEKOM OCJENA 9.0 I VIŠE

Poštovane kolegice i kolege studenti, Nakon protestne šetnje studenata održane dana 07.04.2021.godine u organizaciji Studentskog parlamenta UNTZ, gdje se tražilo rješavanje određenih aktuelnih problema studenata, između kojih je i zahtjev za prepoznavanje rada studenata koji imaju prosjek ocjena 9.0 i iznad (umanjenje participacije/ školarine navedenoj kategoriji studenata za minimalno 50% u odnosu na dosadašnju praksu…

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI SU IZGUBILI STATUS STUDENTA

Poštovane kolegice i kolege studenti, Nakon održane protestne šetnje studenata dana 07.04.2021.godine u organizaciji Studentskog parlamenta UNTZ, gdje se tražilo rješavanje određenih aktuelnih problema studenata, između kojih je i rješavanje navedenog problema za studente koji su izgubili status studenta u skladu s prestankom primjene odgovarajućag člana ZoVO, održani su sastanci u nadležnim institucijama kako slijedi:…

UNTZ BASKET CUP

Obavještavamo sve zainteresirane studente da će se u srijedu 23. juna 2021. godine u Kampusu Univerziteta u Tuzli održati UNTZ BASKET CUP. START: 10h (zadržavamo pravo mogućnosti izmjene satnice u skladu s dogovorom ekipa) KOTIZACIJA: 0 KM Prijave ekipa izvršiti na mail: sput@untz ba (do 21.juna 2021.godine do 22h) Izvlačenje parova: 22.juni 2021.godine u 15h…