UNTZ FUTSAL LEAGUE

Studentski parlament Univerziteta u Tuzli i ove godine za studente  Univerziteta u Tuzli organizuje UNTZ Futsal League . Sistem igre je 4+1, a ekipa može imati maksimalno deset igrača. Za fakultet/organizacionu jedinicu mogu nastupati isključivo studenti iste!  Svi studenti su obavezni dostaviti kopiju indeksa. Prijave ekipa mogu se vršiti do ponedeljka, 4.11.2019.godine na E-mail adresu…