Konkurs za prijem studenata u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli

  Na osnovu Odluke Senata Univerziteta br: 03‐4192‐5/19 od 28.08.2019. godine UNIVERZITET U TUZLI raspisuje KONKURS za prijem studenata u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/2020. godini I U akademskoj 2019/2020. godini u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli (u daljem tekstu Studentski centar) prima se 500 studenata fakulteta/Akademije Univerziteta…