Konačne rang liste za studentske predstavnike/delegate u Skupštinama Studentskih vijeća/Udruženja SC, verifikovanih sastavnica Studentskog parlamenta

Nakon provedenih procedura tajnog glasanja za studentske predstavnike/delegate u Skupštinama Studentskih vijeća/Udruženja SC, te nakon podnesenih izvještaja biračkih odbora o provedenim glasanjima i usvajanja istih od strane Izborne komisije Studentskog parlamenta, Predsjedništvo Studentskog parlamenta je utvrdilo Konačnu rang listu. Zbog tehničkih nemogućnosti održavanja izbora za studentske predstavnike/delegate u Skupštini Studentskog vijeća Fakulteta za tjelesni odgoj…

Preliminarni rezultati izbora za Studentski parlament i Skupštine Studentskih vijeća

Preliminarni rezultati izbora za studentske predstavnike/delegate u Skupštinama Studentskih vijeća/Udruženja SC verifikovanih sastavnica Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli. Nakon provedenih procedura glasanja, birački odbori Studentskih vijeća u prisustvu članova Izborne komisije Studentskog parlamenta, pristupili su brojanju glasačkih listića i konstatovali sljedeće preliminarne rezultate:   STUDENTSKO VIJEĆE FAKULTETA ELEKTROTEHNIKE Godina: I (prva linija) Glasalo: 20 Nevažećih…

Preliminarni rezultati izbora za Studentski parlament i Skupštine Studentskih vijeća

Preliminarni rezultati izbora za studentske predstavnike/delegate u Skupštinama Studentskih vijeća/Udruženja SC verifikovanih sastavnica Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli. Nakon provedenih procedura glasanja, birački odbori Studentskih vijeća u prisustvu članova Izborne komisije Studentskog parlamenta, pristupili su brojanju glasačkih listića i konstatovali sljedeće preliminarne rezultate: SV FILOZOFSKOG FAKULTETA   Odsjek: Pedagogija Godina: I Glasalo: 7 Nevažećih listića…

Preliminarni rezultati izbora za Studentski parlament i Skupštine Studentskih vijeća, održanih 26.11. i 27.11.2019. godine

Preliminarni rezultati izbora za studentske predstavnike/delegate u Skupštinama Studentskih vijeća/Udruženja SC verifikovanih sastavnica Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli. Nakon provedenih procedura glasanja, birački odbori Studentskih vijeća u prisustvu članova Izborne komisije Studentskog parlamenta, pristupili su brojanju glasačkih listića i konstatovali sljedeće preliminarne rezultate:   SV TEHNOLOŠKOG FAKULTETA Odsjek: Inžinjerstvo zaštite okoline Godina: III Glasalo: 2…

Preliminarni rezultati izbora za Studentski parlament i Skupštine Studentskih vijeća, održanih 21.11. i 22.11.2019. godine

Preliminarni rezultati izbora za studentske predstavnike/delegate u Skupštinama Studentskih vijeća/Udruženja SC verifikovanih sastavnica Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli. Nakon provedenih procedura glasanja, birački odbori Studentskih vijeća u prisustvu članova Izborne komisije Studentskog parlamenta, pristupili su brojanju glasačkih listića i konstatovali sljedeće preliminarne rezultate: SV TEHNOLOŠKOG FAKULTETA  Odsjek: Agronomija Godina studija: IV Glasalo:19 Važećih listića: 15…

Preliminarni rezultati izbora za Studentski parlament i Skupštine Studentskih vijeća, održanih 19.11. i 20.11.2019. godine

Preliminarni rezultati izbora za studentske predstavnike/delegate u Skupštinama Studentskih vijeća/Udruženja SC verifikovanih sastavnica Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli. Nakon provedenih procedura glasanja, birački odbori Studentskih vijeća u prisustvu članova Izborne komisije Studentskog parlamenta, pristupili su brojanju glasačkih listića i konstatovali sljedeće preliminarne rezultate:   SV PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA Odsjek: Biologija Godina studija: II Glasalo: 16 Važećih…

Termini održavanja izbora za Studentski parlament i Studentska vijeća/Udruženje SC njegovih verifikovanih sastavnica

Na osnovu Odluke o raspisivanju izbora za Studentski parlament i Studentska vijeća/Udruženje SC njegovih verifikovanih sastavnica, Izborna komisija u saradnji sa biračkim odborima određuje termine održavanja izbora za studentske delegate u Skupštinama Studentskih vijeća/Udruženja SC, kako slijedi: FARMACEUTSKI FAKULTET I godina : srijeda, 20.11. u 10h, Kampus II godina : srijeda, 20.11. u 13h, Amfiteatar…

BRUCOŠIJADA UNTZ

Obavještavamo sve brucoše Univerziteta u Tuzli, mlađe i “starije” dobne skupine, da će se dana 14.11.2019. godine (četvrtak) u Univerzitetskoj dvorani Univerziteta u Tuzli održati kulturno-zabavna manifestacija pod nazivom “BRUCOŠIJADA UNTZ-a” koja će sigurni smo nadmašiti prošlogodišnji rekord gdje je bilo prisutno preko 1 000 “brucoša”. Manifestacija, za koju se prošle godine tražila karta više,…

Odluka o raspisivanju izbora za studentske predstavnike/delegate

Poštovane kolegice i kolege studenti, U skladu sa odredbama Statuta Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli i Odlukom o raspisivanju izbora na Univerzitetu u Tuzli za studentske predstavnike/delegate u Skupštinama Studentskih vijeća/Udruženja SC verifikovanih članica Studentskog parlamenta, izbori studentskih predstavnika/delegata u Skupštinama Studentskih vijeća/Udruženja SC održat će se od 11.11. do 22.11.2019. godine. Glasanju će nazočiti…

UNTZ FUTSAL LEAGUE

Studentski parlament Univerziteta u Tuzli i ove godine za studente  Univerziteta u Tuzli organizuje UNTZ Futsal League . Sistem igre je 4+1, a ekipa može imati maksimalno deset igrača. Za fakultet/organizacionu jedinicu mogu nastupati isključivo studenti iste!  Svi studenti su obavezni dostaviti kopiju indeksa. Prijave ekipa mogu se vršiti do ponedeljka, 4.11.2019.godine na E-mail adresu…