Preliminarni rezultati izbora za Studentski parlament i Skupštine Studentskih vijeća, održanih 27.11. i 28.11.2017. godine

Preliminarni rezultati izbora za studentske predstavnike/delegate u Skupštinama Studentskih vijeća verifikovanih sastavnica Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli. Nakon provedenih procedura glasanja, birački odbori Studentskih vijeća u prisustvu članova Izborne komisije Studentskog parlamenta, pristupili su brojanju glasačkih listića i konstatovali sljedeće preliminarne rezultate.   SV Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta IV godina Specijalna edukacija i rehabilitacija Glasalo…