Obavještenje za raspored ispita za ak. 2017/18 godinu

Na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj u mjesecu julu, jedna od tačaka Dnevnog reda odnosila se i na raspored ispita za narednu ak. 2017/2018. godinu. U vezi s tim, prijedlog od strane Ureda za nastavu i studentska pitanja vezano za isti je povučen na zahtjev predsjednika SPUT-a jer nije zadovoljavao određeni vremenski raspored ispitnih…

Produžen konkurs za upis na ll ciklus studija

Na IV redovnoj sjednici Predsjedništva SPUT-a koja je održana 25.08.2017. godine, jednoglasno su podržani zahtjevi koje su uputili Udruženje studenata Mašinskog fakulteta i Udruženje studenata ERF-a, koji se odnose na produžetak Konkursa za prijavu na II ciklus studija na Univerzitetu u Tuzli, te su isti upuceni prema Senatu Univerziteta u Tuzli. Konkurs za upis studenata…