GEOREX 2017.

Na inicijativu Udruženja studenata Rudarsko – geološko – građevinskog fakulteta Tuzla, a uz odobrenje međunarodnog Organizacionog odbora Georeks-a, od 13.07. do 16.07. u Tuzli je organizovan deseti REgionalni Kongres Studenata GEOtehnoloških fakulteta „GEOREKS 2017“. Radi se o godišnjoj manifestaciji, koja se svake godine održava u nekoj od zemalja regiona. Sama ideja o pokretanju ove manifestacije…